Ser detta mail konstigt ut? Klicka här för att öppna det i en browser »

Nyheter från Groth & Co
Mars 2011
     
16 mars - ett spännande event för företagsledare och entreprenörer!  
 
Onsdagen den 16 mars anordnas eventet Växa 2011 på Operaterassen i Stockholm - med fantastiska talare som hotellkungen Stefan Karlsson och en av Sveriges främsta inspiratörer, Clas Malmström. Mi Ridell är moderator.

Missa inte denna chans att lyssna på svenska superentreprenörer och mingla med runt 200 motiverade företagsledare!
Dessutom avnjuter vi en fantastisk middag på Operaterassen.

Groth är samarbetspartner till Academy of Excellence som anordnar eventet och ger dig därför 100 kr rabatt på biljetten - ange kampanjkod "GROTH". Anmälan till eventet sker på   
www.växa2011.se

Academy of Excellence är Sveriges första utbildning för entreprenörer och företagsledare som vill växa med sina företag. Groth & Co är samarbetspartner och föreläser på Academy of Excellence och vi vill på så sätt främja företagens tillväxt till framgång. Kursstart 7 mars. 
Läs mer om utbildningen på    
www.academyofexcellence.se 
 
Nytt patentsystem i USA  
 

En ny patentreform håller på att utarbetas i USA. Den viktigaste och mest kontroversiella delen är att man ändrar från "först att uppfinna" (first-to-invent) till ett "först att lämna in ansökan" (first-to-file). Senaten har godkänt den övergripande och därmed går förslaget vidare till USA's representanthus för framtida beslut.
Källa: Intellectual Property Magazine

 
Patentdagen® 13 april - du har väl inte glömt att anmäla dig?! 

Nordens största mötesplats för dig som arbetar med patent!
 
 


På årets Patentdagen® får du ta del av patentintensiva företags strategier och hur de bedriver sin patentprocess. Du får lyssna till företag som inte bara ser patent som en teknisk eller juridisk fråga, utan också hanterar sina patent utifrån ett affärsperspektiv.
Konferensen kommer att ha stort fokus på patentarbete på nya marknader och framtida kopieringsländer. Att skydda sina patent i Kina handlar också om att i framtiden kunna möta kinesiska företag som satsat på ett omfattande skydd av de egna patenten.

Ta del av:
■ Hur Grundfos och SNA Europe har lyckats försvara sina patent på den kinesiska marknaden
■ Patent Mining – koncept för att stärka patentportföljen
■ Hur Thule skyddar sig från kopiering med patent- och designskydd
■ Immaterialrättsliga problem och utmaningar för Kongsberg Automotive
■ Hur patentarbetet kan effektiviseras med ett IPR Management System
■ Patents in Open Standardization – praktikfall Ericsson

Med fördjupningspass 12 och 14 april.
För mer information och anmälan gå till www.patentdagen.se

 
 

NY BOK! Groths jurister är medförfattare till boken
"Riskerna med varumärken, produkter och reklam" 


Nu finns den vi saknat på marknaden - den nya boken som på ett lättfattligt sätt beskriver vad företagsledare, kommunikationschefer och reklamleverantörer behöver veta i sitt dagliga arbete för att inte drabbas av stora kostnader.

Handboken beskriver upphovsrättslagen, varumärkeslagen och marknadsföringslagen, samt presenterar 35 rättsfall med svart/vita bilder och text.
Du kan läsa mer på vår hemsida och ladda ner en gratis kortversion
av boken.

>>
Läs mer
Groth föreläser vid utlandsetablering


Två av Groths konsulter, Stefan Cahling, varumärkeskonsult och Ulf Kärn, patent- & designkonsult, kommer att medverka som föredragshållare om varumärkes- och patentskydd på utbildningsföretaget Teknologisk Institut. Konferensen ger dig verktyg för att lyckas vid en etablering i nya länder och vänder sig till små och medelstora företag. Konferensen äger rum den 12-13 maj i Teknologisk Instituts Utbildningscenter i centrala Stockholm.
För mer information och anmälan gå in på 
www.teknologiskinstitut.se/30178 

 
Varning för oseriösa varumärkesfakturor 

Vi vill uppmärksamma er på att ni i samband med er varumärkesansökan/-registrering kan komma att få brev/falska fakturor från oseriösa aktörer om att betala för att registrera ert varumärke eller att ert varumärke skall förekomma i ett register. Dessa brev och register har inte någon laglig verkan och ni bör därför inte betala.
Exempel på denna typ av aktörer framgår av varningslistan på Groths webbplats.
 
Förslag till internationellt register för musik  

Vid årets stora musikmässa i Cannes presenterades tankar på att göra ett digitalt register över musikverk. Wipo har sedan tidigare haft hand om internationella registreringar av både patent och varumärken och ett liknande system borde upprättas för upphovsrätter.

Wipo menar att det idag finns många problem inom upphovsrätten, bl a olovliga intrång på internet. Dagens system hindrar ett effektivt skydd för upphovsrätter istället för att, enligt Bernkonventionen, upphovsrätter inte ska vara beroende av några formaliteter. I den digitala världen är det oklart vem som har upphovsrätt till vad och hur man på ett lagligt sätt kan få tillgång till materialet. Då detta är oklart är det risk att man ignorerar de legala aspekterna.  

I Sverige har vi STIM som har rätt att ingå avtal och motta ersättning för upphovsmannens räkning. Genom att lägga upp ett liknande internationellt system där upphovsmännen kan deponera sina verk, ska istället det lagliga nyttjandet av verket kunna underlättas, och därmed skulle en del av problemen lösas. 
Wipo arbetar nu för att undanröja otydligheter och införa ett enhetligt internationellt registersystem.
Källa: Dagens Juridik

Wipo = World Intellectual Property Organization
Bernkonventionen = Internationell överenskommelse angående upphovsrätter för konstnärliga och litterära verk

 
Kända personers namn som varumärken
 
Kända personer söker i allt högre grad skydd för sina namn som varumärken. Senast i raden är Sarah Palin och hennes dotter Bristol enligt ansökan hos United States Patent and Trademark Office (USPTO).
Källa: Intellectual Property Magazine
 

Nyheter från Groth & Co

Redaktör:
Lena Fredriksson
Marketing & Information
Groth & Co
Box 6107, 102 32 Stockholm
Direkttelefon:  +46 (0)8 729 91 15
Fax:               +46 (0)8 33 93 12
E-mail:          
lena.fredriksson@groth.eu 

Citera gärna, men ange källan!

Snart ny mailadress? Hjälp oss hålla
vårt register uppdaterat!
Vänligen ange din nya samt gamla
mail-adress till
info@groth.eu
Vi välkomnar också Dina synpunkter på
vårt nyhetsbrev. 


Vill du inte ha fler utskick från oss? Klicka här för att avanmäla dig »